Vill du veta mer?

ADRESS
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

EPOST
Info@ed-teknik.se

RING OSS
060-17 16 00

Våra tjänsteområden

Värme och kyla

För oss på Energi & Driftteknik innebär begreppet VS att transportera vätska på ett säkert och energieffektivt sätt. Alla installationer i fastigheten är viktiga och vi hjälper våra kunder med många olika uppdrag som exempelvis:

  • Byte och uppgradering av undercentral med fjärrvärme eller värmepumpar
  • Byte av cirkulationspumpar och shuntar
  • Installation av luft- och partikelavskiljare samt tryckhållning av systemet
  • Byte av stamventiler och radiatorventiler i byggnadens värmesystem
  • Byte av kulvert för kall- och varmvatten samt värmesystem

Vi arbetar för en genomtänkt projektering och planering tillsammans med kunden för att leverera en långsiktig lösning utifrån ekonomi, service och hållbarhet. Vi är fabrikatoberoende, vilket gör att vi väljer lösning efter problemformulering och är det möjligt att reparera är det ett alternativ som alltid ska värderas högt!

Projektering av värmesystem

Effektbehov skiljer sig från energibehov. Energibehovet är den totala mängd energi huset behöver över tid, hur mycket energi du behöver köpa under till exempel en månad. Effektbehovet är hur mycket energi som behövs för stunden för att till exempel värma upp huset de dagar då det går åt mest energi, som när det är riktigt kallt ute. Effekten måste vara tillräckligt hög för att kompensera för värmeförluster, tex fönster. Effektbehovet anges i kW, medan energibehovet anges i kWh.

Det totala värmeeffektbehovet beror på transmissionsförluster och ventilationsförluster.

Förändringar av byggnadens klimatskal kan påverka effektbehovet, som minskade energiförluster genom ytterväggar, fönster, golv och tak. Även husets ventilation påverkar hur stor mängd energi som behövs för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Vid val av nytt värmesystem används det beräknade effektbehovet så att värmesystemet blir rätt dimensionerat.

Hur mycket energi behöver ditt hus för uppvärmningen och vilka utrymmen är i behov av mest energi? Vi kan skillnaderna mellan nya och äldre värmesystem och kan hjälpa dig att optimera effektbehovet eller välja det nya alternativ som ger dig den smartaste energianvändningen.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!