Vill du veta mer?

ADRESS
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

EPOST
Info@ed-teknik.se

RING OSS
060-17 16 00

Våra tjänsteområden

Larm- och säkerhetssystem

Energi & Driftteknik hjälper dig att trygga din bostad eller hem.

Vi är fabrikatsoberoende och har flexibla och användarvänliga lösningar som vi anpassar till dina behov. Vi jobbar både med trådande och trådlösa installationer.

 • Integrerade säkerhetssystem
 • Brandskydd
 • Inbrottslarmssystem
 • Trådlösa säkerhetssystem
 • Tillträdessystem
 • Besökssystem
 • CCTV - utrustning och system för kameraövervakning
 • Service

Integrerade säkerhetssystem

Ett säkerhetssystem består av olika delar som samverkar, det kan vara kopplat till belysningen, till kamerabevakningssystem eller via givare på fönster och dörrar starta sirener och/eller skicka vidare larm till larmcentralen. Även passersystem är en typ av säkerhetssystem.

Brandskydd

Brandlarmsystem är inte bara för din trygghet, det är i vissa fall till och med ett lagkrav eller försäkringskrav. Vi erbjuder helhetslösningar som hjälper dig att uppfylla dina bygg- och brandskyddskrav. Vi har tillgång till ett brett utbud av hårdvara för att kunna utforma och installera ett brandlarmsystem som är anpassat för just din verksamhets specifika behov.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är ett larmsystem som känner av och larmar när någon obehörig försöker bryta sig in, eller rör sig på det larmade området. De består av sensorer som reagerar på att fönster eller dörrar öppnas, rörelsedetektorer, sirener och en centralenhet med manöverpanel. Centralenheten kommunicerar med övriga enheter, lagrar data och kommunicerar med larmcentralen.

Trådlösa säkerhetssystem
Vi erbjuder användarvänliga säkerhetssystem med en mängd olika enheter som säkrar din fastighet.

 • Få larm och styr larmet via mobilen
 • Rörelsevakter, dörrkontakter
 • Brandvarnare
 • Vattenlarm
 • Sirener
 • Luftkvalitet
 • Styrning av belysning, värme eller portar
 • Kameror

Tillträdessystem

Tillträdessystem kan vara en del av det integrerande säkerhetssystemet och samspela med inbrottslarmet. Har du inget behov av inbrottsskydd men behöver ett system för att ge tillträde till fastigheten så kan du läsa mer på vår sida passage och bokningssystem

CCTV

För att förebygga inbrott i lokaler som inte alltid är bemannade, som t.ex. förråd och arbetsplatser, kan ett system för kameraövervakning användas.

Service

Eftersom vi är fabrikatsoberoende så kan vi lösa service och utbyggnad av de flesta befintliga brand- och säkerhetssystem.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!