Vill du veta mer?

ADRESS
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

EPOST
Info@ed-teknik.se

RING OSS
060-17 16 00

Våra tjänsteområden

Energioptimering

Många av de fastigheter som vi hjälper med teknisk drift och underhåll har stor potential att göra miljömedvetna val som bidrar till stora ekonomiska besparingar. Vi har redan hjälpt flera bostadsföreningar i Sundsvall att spara pengar och nästa energibesparingsprojekt kanske kan vara din fastighet eller den bostadsrättsföreningen där du bor.

Några av de inområden där vi kan göra besparande installationer är:

  • frånluftsåtervinning
  • smart belysning
  • LED-lampor
  • motorvärmare
  • mätning av förbrukning
  • värmekablar
  • värmepumpar
  • solceller
  • energideklaration

Frånluftsåtervinning

Med ett mekaniskt frånluftsystem kan ventilationen kontrolleras. Det ger också möjlighet att ta vara på frånluftens värme via återvinningsbatterier som ansluts till värmepumpar som arbetar tillsammans med det befintliga värmesystemet.

Att installera ett frånluftsåtervinningssystem sparar energi men det innebär också en investeringskostnad, och för att se lönsamheten för din fastighet behöver förutsättningarna analyseras. Vi projekterar, utför arbetet och när anläggningen är driftsatt är målet att ni fortsättningsvis också vill att vi hjälper er med energiuppföljning och tekniska underhåll.

Smart belysning

Vi vet alla att det är onödigt att lampor är tända där ingen befinner sig. Det finns många olika metoder att göra belysning närvarostyrd och mer intelligent. Det finns nu belysning som styrs av artificiell intelligens där systemet lär sig våra rörelsemönster för att tända belysningen efter dina specifika behov.

LED-lampor

Genom att använda LED-lampor kan kunderna spara upp till nio gånger mer energi jämfört med traditionella halogenlampor.

Motorvärmare

Motorvärmare finns som temperaturstyrda och tidsinställda. Du kan tex starta motorvärmaren från din mobiltelefon när du behöver åka.

Mätning av förbrukning

Ett sätt att spara energi är att bli medveten om vad vi förbrukar. För en bostadsrättsförening kan det handla om att mäta energiåtgången i lägenheterna – tex inomhustemperatur och hur mycket ström och varmvatten som lägenheten förbrukar. Det ger en bild av hur den energin används och fördelas inom fastigheten, och varje lägenhetsinnehavare kan då ges chans att dra ner på sin förbrukning och därmed sin kostnad.

Värmekablar

Värmekablar som bara värmer när det behövs. Vi kan ordna automatik eller manuell frånkoppling av värmekablar, för att förlänga kabelns livslängd så att du sparar energi och pengar.

Värmepumpar

Luft/luft, luft/vatten, bergvärme, frånluftsåtervinning eller markvärme - vi hjälper dig att hitta vad som passar din fastighet

Solceller

Ta vara på solens energi. Läs mer på vår sida Solceller och energilagring. Läs mer här

Energideklaration

En deklaration ska göras enligt lag för byggnader och syftet är att bidra till en bra inomhusmiljö och att skapa effektiva lösningar för mindre energianvändning.  Energideklarationen som vi skapar är också att värdefullt dokument som visar husets energianvändning som placeras i husets trappuppgång. Vi är såklart behjälpliga med att förklara resultatet och avvikelserna i rapporten och har möjlighet att utföra de tekniska förbättringarna i fastigheten.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!