Vad behöver
du hjälp
med idag?

Energi &

Driftteknik

Vi har

helhetslösningen

Vi har funnits i över 25 år och hos oss arbetar människor som har över 40 års erfarenhet med kunskaper inom  el, vvs och fastighetstekniska områden. Vårt geografiska arbetsområde är Sundsvall med omnejd. Vi har också en lokal förankring i Östersund. Vi har elektriker och servicetekniker som hjälper dig med dina elinstallationer och VVS arbeten.


Som innehavare av en elanläggning bär man ansvaret för att elanläggningen är säker. Det innebär bland annat att se till att kontroller genomförs fortlöpande, enligt riskanalys för elanläggningen.

I en bostadsrätt kan innehavaren vara antingen lägenhetsinnehavaren, styrelsen i bostadsrättsföreningen, eller båda. Energi & Driftteknik ser till att du lever upp till ditt ansvar som anläggningsinnehavare oavsett om du är fastighetsägare, brukare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening.

Om ni tecknar ett serviceavtal med Energi & Driftteknik så ser vi till att ni lever upp till kraven som ställs på elanläggningsinnehavare. Kontakta oss så tar vi er igenom alla stegen till en säker elanläggning.

Energi & driftteknik är det lokala företaget som förstår varje fastighets egenskaper utifrån byggnadstyp och förutsättning. Vi har förmågan att lösa tekniska problem för bostadsrättsföreningar, tekniska förvaltare och fastighetsägare genom ett helhetsgrepp kring energibesparingar, drift- & service och installationsarbeten inom VVS, el och automation.

Vi har funnits i 25 år och hos oss arbetar människor med över 40 års branscherfarenhet. Vi kommer att fortsätta vara en okomplicerad partner även framåt.

Vårt geografiska arbetsområde är Sundsvall med omnejd. Vi har också en lokal förankring i Östersund där vi börjat hjälpa våra kunder med el och solcellsinstallationer.