Vad behöver
du hjälp
med idag?

Energi &

Driftteknik

Vi har

helhetslösningen

Vi har funnits i över 25 år och hos oss arbetar människor som har över 40 års erfarenhet med kunskaper inom  el, vvs och fastighetstekniska områden. Vårt geografiska arbetsområde är Sundsvall med omnejd. Vi har också en lokal förankring i Östersund. Vi har elektriker och servicetekniker som hjälper dig med dina elinstallationer och VVS arbeten.


Det har blivit hög tid att ta fram rutiner för fortlöpande kontroll av elanläggning. Det har varit ett lagkrav en tid och som innehavare av en elanläggning bär man ansvaret att dessa rutiner finns dokumenterade samt att elanläggningen är säker för person och egendom. Detta regleras i ellagen som hänvisar till förordningar och föreskrifter som ska följas.
2022-12-01 uppdaterades elsäkerhetsverket föreskriften allmänna råd om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar, ELSÄK-FS2022:3.Den som slår fast att varje innehavare av en elanläggning har ett tvingande ansvar att skapa rutiner för underhållet av elanläggningen, rutinerna ska dokumenteras och efterlevas. Kravet på dokumentation gäller inte enskilda brukare t.ex. privatpersoner. 

Dessa rutiner ska visa hur de fortlöpande kontrollerna av elanläggningen ska gå till, vem ska kontrollera, hur ofta och vad som ska kontrolleras. Kontrollerna tas fram genom att man utför en riskbedömning av elanläggningen som man sedan analyserar för att komma fram till hur rutinerna ska se ut.
Riskbedömningen ska ta hänsyn till elanläggningens användning, utförande, ålder och omgivande miljö. 

I en bostadsrättsförening är styrelsen ansvarig för den gemensamma elanläggningen. Oftast är lägenhetsinnehavaren ansvarig för elanläggningen i lägenheten vilket regleras i föreningens stadgar. Energi & Driftteknik ser till att du lever upp till ditt ansvar som anläggningsinnehavare oavsett om du är fastighetsägare, brukare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening.

Vi erbjuder även serviceavtal där vi ser till att rutinerna efterlevs nu och i framtiden. Kontakta oss så tar vi er igenom alla stegen till en säker elanläggning

Energi & driftteknik är det lokala företaget som förstår varje fastighets egenskaper utifrån byggnadstyp och förutsättning. Vi har förmågan att lösa tekniska problem för bostadsrättsföreningar, tekniska förvaltare och fastighetsägare genom ett helhetsgrepp kring energibesparingar, drift- & service och installationsarbeten inom VVS, el och automation.

Vi har funnits i 25 år och hos oss arbetar människor med över 40 års branscherfarenhet. Vi kommer att fortsätta vara en okomplicerad partner även framåt.

Vårt geografiska arbetsområde är Sundsvall med omnejd. Vi har också en lokal förankring i Östersund där vi börjat hjälpa våra kunder med el och solcellsinstallationer.