Vill du veta mer?

ADRESS
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

EPOST
Info@ed-teknik.se

RING OSS
060-17 16 00

Våra tjänsteområden

Solceller och energilagring

Solenergi är en gratis och förnybar energikälla tillgängliga för alla.

Solceller omvandlar solens strålar till likström, som sedan omvandlas till växelström i en växelriktare. Om elen inte behöver användas till fastigheten eller hushållet just när den produceras, kan överskottet säljas via elnätet eller tas tillvara i ett batterilager. Du som har solcellsanläggning påverkas därmed mindre av svängande elpriser. Solceller kan monteras på tak eller på mark, beroende på fastighetens förutsättningar. En solelanläggning är ett enkelt system utan rörliga delar vilket ger en lång livslängds med generösa garantier.

Att installera solceller är att göra en investering för framtiden både ekonomiskt och för miljön, då det:

  • sänker elkostnader
  • höjer värdet på fastigheten
  • sparar koldioxidutsläpp

Vi har egna projektörer, montörer och elektriker som hjälper till från projektering tills den färdiga produkten är installerad och klar för energiproduktion. Kontakta oss idag så hjälper vi till med offert och bidragsansökan.