Vill du veta mer?

ADRESS
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall

EPOST
Info@ed-teknik.se

RING OSS
060-17 16 00

Våra tjänsteområden

Servicepartner

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med regelbunden service av fastighetens tekniska installationer. Vi hjälper dig med planerade underhållsåtgärder och akuta problem, och ser till att problemet åtgärdas med rätt kompetens inom vår expertis.

Vår samordnade för serviceavtal ser till att servicen blir utförd enligt de avtal vi har med våra kunder. Våra avtal innefattar:

 • Service fläktar och fläktrum
 • Service värmesystem
 • Service av elanläggningar

Service fläktar och fläktrum

Fastighetens ventilationssystem ska leverera det ventilationsflöde som önskats och fläktarna ska använda så lite energi som möjligt. Vi går igenom filter, lyssnar efter missljud och ser till att systemet är rent från smuts som kan påverka funktionen.

Service värmesystem

Vi hjälper dig oavsett vilket värmesystem du har med den både den kontinuerliga och den akuta driften. När vi servar ditt värmesystem går vi igenom alla viktiga komponenter säkrar att allt fungerar som det ska.  

En del i vår service är att bidra med digitala och visuella hjälpmedel för att skapa kontroll över fastighetens energiförbrukning. Mäta är att veta, och ger dig och oss en möjlighet att se om en åtgärd ger effekt över tid.

Service elanläggning

Ansvaret för elanläggningen

Som innehavare av en elanläggning bär man ansvaret för att elanläggningen är säker. Det innebär bland annat att se till att kontroller genomförs fortlöpande, enligt riskanalys för elanläggningen. I en bostadsrätt kan innehavaren vara antingen lägenhetsinnehavaren, styrelsen i bostadsrättsföreningen, eller båda.

Energi & Driftteknik ser till att du lever upp till ditt ansvar som anläggningsinnehavare oavsett om du är fastighetsägare, brukare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening. Kontakta oss så tar vi dig igenom alla stegen till en säker elanläggning.

Anläggningsinnehavarens skyldigheter

Som innehavare av en elanläggning har du ansvar över att:

 • utföra en riskbedömning och riskanalys av elanläggningen
 • fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen.
 • fortlöpande kontrollera anläggningen och den elektriska utrustning som anslutits till den
 • åtgärda anläggningen om brister upptäcks
 • anläggningen används på det sätt som den är utförd för och anpassad till
 • arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter.

Innehåll i ett serviceavtal för elanvändning

Genom att teckna ett serviceavtal med oss så ser vi till att din anläggning kontrolleras med rätt intervall.

 • Skapa rutiner för fortlöpande kontroll genom riskbedömning
 • genomföra en statskontroll av elanläggningen
 • utförande av fortlöpande kontroll
 • åtgärda anläggningen om brister upptäcks
 • dokumentation

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!