Våra anställda

Ed-teknik

Vi som arbetar på ED-teknik

Vitvaror

Eddie Nylander

Servicetekniker
eddie.nylander@ed-teknik.se
070-660 85 65

Jan Fandén

Servicetekniker
jan.fanden@ed-teknik.se
070-251 68 43

Mathias Rex

Servicetekniker
mathias@ed-teknik.se
070-263 61 01

Patrik Nylander

Serrvicetekniker
patrik.nylander@ed-teknik.se
076-125 53 12

Zimon Jonsson

Servicetekniker
zimon.jonsson@ed-teknik.se
070-265 90 32