Om Energi & Driftteknik i Sundsvall AB

Energi & Driftteknik, med säte i Sundsvalls kommun, är ett specialinriktat företag på drift och skötsel/underhåll av alla typer av fastigheters tekniska installationer. Företaget har som syfte att växa på marknaden och vara en komplett samarbetsparter till nytta för sina kunder. Vi är samordningseffektiva vilket ger våra kunder lägre totalkostnader för utförda tjänster. Vår strävan är att alltid erbjuda bästa inomhusklimat till lägsta kostnad.


Företaget har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsdrift och skötsel. Vår policy är att kunden skall spara energi och därmed sänka sina driftskostnader, och att alla insatser sker på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.

Personal

Peter Nyberg

Peter Nyberg

Delägare - Elansvarig

Anders Olsson

Anders Olsson

VD - delägare

Catarina Olsson

Catarina Olsson

Ekonomi

Ulla Jonsson

Ulla Jonsson

Ekonomi

Janne Frandén

Janne Fandén

Tvättstugor / Vitvaru Service

Jan-Ove Höglund

Jan-Ove Höglund

Elektriker

Marcus Palm

Marcus Palm

Elektriker


Mattis Rex

Mattias Rex

Servicetekniker

Micke Öberg

Micke Öberg

Servicetekniker

Patrik Nylander

Patrik Nylander

Servicetekniker

Alexander Sundqvist

Alexander Sundqvist

Elektriker

Pär Svedin

Pär Svedin

Elektriker

Roger Larsson

Roger Larsson

Ansvarig tvättutrustning

Tobbe Holmberg

Tobbe Holmberg

Servicetekniker

Alexander Vigebo


Ansvarig Styr / Vent / Radon

William Olofsson

William Olofsson

Elektriker

William Hagberg

William Hagberg

Elektriker

Eddie Nylander


Tvättstugor / Vitvaru Service

Janne Spjut

Jan Spjut

Servicetekniker

Roger Hallin

Roger Hallin

Elektriker

Zimon Jonsson

Servicetekniker