Företaget

Energi & Driftteknik AB, med säte i  Sundsvalls kommun –
är ett specialinriktat företag på drift och skötsel/underhåll av
alla typer av fastigheters tekniska installationer.

Företaget har som syfte att växa på marknaden och vara en komplett samarbetsparter till nytta för sina kunder. Vi är samordningseffektiva vilket ger våra kunder lägre totalkostnader för utförda tjänster.  Vår strävan är att alltid erbjuda bästa inomhusklimat till lägsta kostnad.

Företaget har mer än 20 års erfarenhet av fastighetsdrift och skötsel. Vår policy är att kunden skall spara energi och därmed sänka sina driftskostnader, och att alla insatser sker på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt.