Personal

                     

Anders Olsson                                      Peter Nyberg
VD                                                         Delägare, ansvarig el, data,
Ansvarig Ventilation & Styr                    tv samt cant auktoriserad
Tel.kontor   060-17 16 00                      Tel.kontor   060-17 16 00
Tel.fax  060-17 16 01                            Tel.fax  060-17 16 01
Mobil  070-266 49 00                             Mobil  070-660 20 50
Mail anders@ed-teknik.se                     Mail peter@ed-teknik.se

                    

Ulla Jonsson                                         Jan Spjut
Ekonomi/Administration                        Servicetekniker
Tel.kontor   060-17 16 00                      Tel.kontor   060-17 16 00
Tel.fax  060-17 16 01                            Tel.fax  060-17 16 01
Mobil  073-158 27 50                            Mobil  070-109 37 00
Mail ulla@ed-teknik.se                          Mail jan.spjut@ed-teknik.se

                    

Alexander Sundqvist                             Jan-Ove Höglund
El montör                                               El montör
Tel.kontor   060-17 16 00                      Tel.kontor   060-17 16 00
Tel.fax  060-17 16 01                            Tel.fax  060-17 16 01
Mobil  070-868 21 17                             Mobil  070-510 39 11
Mail montor@ed-teknik.se                     Mail montor@ed-teknik.se

                     

Marcus Palm                                         Pär Svedin
El montör                                               El montör
Tel.kontor   060-17 16 00                      Tel.kontor   060-17 16 00
Tel.fax  060-17 16 01                            Tel.fax  060-17 16 01
Mobil  070-660 45 22                             Mobil  070-10 93 702
Mail montor@ed-teknik.se                     Mail Par@ed-teknik.se

                    

Roger Hallin                                           Alexander Vigebo
El montör                                               Servicetekniker
Tel.kontor   060-17 16 00                      Tel.kontor   060-17 16 00
Tel.fax  060-17 16 01                            Tel.fax  060-17 16 01
Mobil  070-573 49 00                             Mobil  070-109 37 04
Mail montor@ed-teknik.se                     Mail Alexander@ed-teknik

 

                     

Tobias Holmberg                                     Eddie  Nylander

Servicetekniker                                      Service Tvättstugor/Storkök
Tel.kontor   060-17 16 00                      Tel.kontor   060-17 16 00
Tel.fax  060-17 16 01                            Tel.fax  060-17 16 01
Mobil                                                      Mobil 070-660 85 65
Mail Montor@ed-teknik.se                     Mail Eddie@ed-teknik.se

 

 

Roger Larsson
Serviceansvarig
Tvättstugeutrusningar
Storköksutrustningar
Tel.kontor   060-17 16 00
Tel.fax  060-17 16 01

Mobil  070-660 85 19

Mail roger@ed-teknik.se