Energiuppföljning

 Vi har jobbat med uppföljning via energistatistik  i mer än 20 år, därmed har vi skaffat oss en unik erfarenhetsbank av fastigheters förbrukningsprofiler.